วันที่ 3 สิงหาคม 2551 เวลา 10.00 น. มีประชุมเตรียมการประชุมวิชาการโครงการเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพระดับจังหวัด นะครับ

หน้าแรก      แนะนำโครงการ      Node      เอกสารแผยแพร่ - คู่มือการทำงาน      บทความ      สื่อเผยแพร่      องค์กรภาคี      ติดต่อ  
ค้นหาข่าว :
ความเคลื่อนไหวในพื้นที่  

ชุมชนต้นแบบตำบลบ้านคา
การดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของตำบลบ้านคา จ.ราชบุรี กองร่างสร้างตัว จนกลายเป็นพื้นที่ต้นแบบ และศูนย์เรีนยรู้ชุมชน

สารสร้างสุขคนสกล
ข่าวสารการทำงานของโครงการเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสกลนคร


งานประกวดวาดภาพ ประกวดแต่งและอ่านคำประพันธ์
หัวข้อทำความดี ตามรอยเท้าพ่อ สืบสานประเพณีแข่งเรือ ปลอดเหล้า เบียร์ จังหวัดน่าน
กิจกรรมดำเนินงาน  

การพัฒนาศักยภาพโดยการจัดการความรู้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่2
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของโครงการเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพระดับจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ขอนแก่น มหาสารคาม สกลนคร

การพัฒนาศักยภาพโดยการจัดการความรู้ ภาคเหนือ ครั้งที่2
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่สะสมมาเป็นเวลานาน แบ่งปันความรู้เพื่อนำไปพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดภาคเหนือ

การพัฒนาศักยภาพโดยการจัดการความรู้ ภาคกลางและใต้ ครั้งที่2
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานของคณะทำงานโครงการเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัด ภาคกลางและใต้ เพื่อเสริมประสบการณ์ เทคนิค การค้นหาเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้นการประชุมวางแผนปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานระดับภาค ครั้งที่ 1(ภาคกลางและใต้)
การประชุมร่วมกันของโหนดจังหวัดจังหวัดภาคกลางและภาคใต้ ถึงการวางแผนการดำเนินงานในปีที่ 3 ร่วมกัน
งานสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ งานสร้างสุขที่สงขลา วันที่ 5-6 ตุลาคม 2550
งานนโยบายสาธารณะและแผนสุขภาวะที่ทางสงขลาได้ทำเป็นหนึ่งในนวัตกรรมของสังคม เห็นได้ชัดว่าสงขลาเป็นพื้นที่ที่มีทุนทางสังคมทางปัญญาที่ตกผลึกตกทอดมาช้านาน เป็นแหล่งที่มีนวัตกรรมทางสังคมสำคัญที่เห็นได้ชัด คือ กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ เป็นนวัตกรรมทางสังคมชิ้นโบว์แดงข
งานติดตามพื้นที่  

   หน้าแรก   |   แนะนำโครงการ   |   Node   |   เอกสารแผยแพร่ - คู่มือการทำงาน   |   บทความ   |   สื่อเผยแพร่   |   องค์กรภาคี   |   ติดต่อ
 

 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2511-5855 โทรสาร 0-2939-2122 www.thainhf.org, eMail : pete@thainhf.org
2003 National Health Foundation All right Reserved Terms of used.