วันที่ 3 สิงหาคม 2551 เวลา 10.00 น. มีประชุมเตรียมการประชุมวิชาการโครงการเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพระดับจังหวัด นะครับ

หน้าแรก      แนะนำโครงการ      Node      เอกสารแผยแพร่ - คู่มือการทำงาน      บทความ      สื่อเผยแพร่      องค์กรภาคี      ติดต่อ  

 

โครงการวิจัย


 โครงการเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่
 โครงการเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดลำปาง
 โครงการพัฒนาเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดแพร่
 โครงการรวมพลังสร้างพฤติกรรมสุขภาพดี ตามวิถีคนน่าน
 แผนงานการสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดพิจิตร
 เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดเพชรบุรี
 เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดราชบุรี
 พัฒนาเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดอ่างทอง
 โครงการเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี
 เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดนครราชสีมา
 เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดขอนแก่น ปีที่2
  โครงการเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสกลนคร
 โครงการ ศูนย์ประสานงานพัฒนาเครือข่ายและโครงการสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปีที่ 2
 โครงการพัฒนาเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา ปีที่ 2
 พัฒนาเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช พศ.2548


   หน้าแรก   |   แนะนำโครงการ   |   Node   |   เอกสารแผยแพร่ - คู่มือการทำงาน   |   บทความ   |   สื่อเผยแพร่   |   องค์กรภาคี   |   ติดต่อ
 

 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2511-5855 โทรสาร 0-2939-2122 www.thainhf.org, eMail : pete@thainhf.org
2003 National Health Foundation All right Reserved Terms of used.